Niszczenie dokumentów

W naszej ofercie dostępna jest możliwość niszczenia dokumentów oraz niszczenia różnorodnych nośników informacji i dysków.

Proces niszczenia dokumentów:

  1. Zgłoszenie odbioru dokumentów – odbiór dokumentów należy zgłosić z 1-2 dniowym wyprzedzeniem, nasi pracownicy przejmują zamówienie i jego udokumentowanie. Następnie jest tworzony harmonogram terminu odbioru oraz plan trasy. Zawsze wystawiamy protokoły zdawczo- odbiorcze, które wydajemy z plombami i harmonogramem i zaplanowaną trasą jazdy konwojentowi- magazynierowi. Taka trasa odbywa się zawsze z pokwitowaniem.
  2. Odbiór dokumentów do zniszczenia – dokumenty odbieramy z siedziby Klienta za pomocą specjalnych plombowanych worków z niepowtarzalnymi numerami. Wykaz numerów znajduje się na protokole zdawczo-odbiorczym. Zleceniodawca zawsze otrzymuje kopię protokołu.
  3. Przewóz dokumentów – wydawane przez Klienta dokumenty do zniszczenia są konwojowane do siedziby naszej firmy, a następnie umieszczane w bezpiecznym magazynie, aż do momentu kiedy będą przekazane do zniszczenia.
  4. Niszczenie dokumentów – dokumenty są poddawane profesjonalnemu procesowi niszczenia za pomocą niszczarki przemysłowej. Dokonuje ona cięcia, szarpania na ścinki o wielkości 4x80 mm. Niszczenie jest nagrywane na wewnętrzną, roboczą płytę CD, aż do momentu ukazania plomby, poprzez cały proces dozowania dokumentów do niszczarki, aż do momentu opróżnienia worka.
  5. Możemy także przekazać płytę CD lub umożliwić klientowi obecność przy procesie niszczenia.
  6. Zakończenie zlecenia – Powstałe ścinki po opróżnieniu niszczarki są przekazywane do dalszej utylizacji i odzysku we współpracującej z nami firmie recyklingowej. Zniszczenie dokumentów odnotowuje na protokole zdawczo- odbiorczym. Następnie przekazuje go do biura, w którym wystawiany jest Certyfikat Zniszczenia i faktura zakańczająca procedurę i usługę.

Warianty niszczenia dokumentów

Usługi wykonujemy szybko, profesjonalnie i bezpiecznie. Zawsze wychodzimy naprzeciw potrzebom wszystkich naszych Klientów w związku z czym oferujemy możliwość zniszczenia dokumentów w trzech wariantach:

  1. Wykorzystanie worków archiwizacyjnych:
  2. Dostarczamy worki i plomby numeryczne do Klienta
    Klient pakuje dokumenty, nie wymagamy usunięcia części metalowych i plastikowych, segregatory zwracamy Klientowi po wykonaniu usługi
    Plombujemy worki w obecności Klienta
    Sporządzamy protokoły z odbioru worków
    Transportujemy zaplombowane worki z dokumentami do niszczenia – konwój naszej firmy
    Niszczenie dokumentów przy użyciu profesjonalnych niszczarek
    Na życzenie Klienta możemy nagrać proces niszczenia dokumentów
    Wystawiamy certyfikat zniszczenia
    Umożliwiamy Klientowi obecność podczas procesu niszczenia
  3. Wykorzystanie systemu pojemników lub szafek:
  4. Dostarczamy do siedziby Klienta i plombujemy puste pojemniki lub szafki
    Wymiana pojemników lub szafek według ustaleń wynikających z zawartej umowy przez protokolarny odbiór pełnych pojemników i pozostawienie pustych
    Oferujemy profesjonale usługi transportowe dokumentów do naszej firmy oraz do siedziby Klienta
    Niszczymy dokumenty z pojemników i szafek
    Nagrywamy procesy niszczenia na życzenia Klienta
    Wystawiamy profesjonalny certyfikat zniszczenia
    Klient może być obecny w czasie procesu niszczenia
  5. Odbiory paletowe:
  6. Zapewniamy odbiór dokumentów od Klienta
    Pakujemy dokumenty na palety lub do specjalnych big-bag, czyli worków o pojemności 300-70 kg
    Oferujemy możliwość plombowania, załadowania do samochodu lub big-bagów w obecności Klienta
    Oferujemy profesjonalne usługi transportowe w zaplombowanych samochodach do miejsca niszczenia
    Profesjonalne niszczenie dokumentów
    Wystawianie certyfikatu zniszczenia
    Na życzenie Klienta możemy nagrać proces niszczenia
    Klient może być obecny w czasie procesu niszczenia
niszczenie-dokumentow

Zużyte nośniki informacji

W naszej ofercie dostępna jest możliwość niszczenia zużytych komputerowych dysków twardych oraz innych nośników informacji. Odzyskanie danych, które mieszczą się na nośnikach elektrycznych jest relatywnie proste, dlatego najbardziej bezpiecznym sposobem na ich zniszczenie jest ich fizyczne zniszczenie.
Pierwszym krokiem jest poddanie dysku ręcznej obróbce – wykręcamy „talerz”, który jest głównym miejscem zapisu informacji. Element zostaje ziszczony w niszczarce przemysłowej. Pozostałe elementy zostają poddane wtórnemu przerobowi.
Takie nośniki danych, jak płyty DVD, C, taśmy, pendrive’y są niszczone przy użyciu specjalnych niszczarek przemysłowych firmy HSM. Przy okazji zapewniamy bezpieczny odbiór i transport do siedziby naszej firmy, a także zniszczenie według dokładnie takich samych procedur bezpieczeństwa, jak przy niszczeniu dokumentów.