Archiwizacja Dokumentów we Wrocławiu

Oferujemy profesjonalne usługi archiwizacji dokumentów we Wrocławiu, które pozwolą Państwu zabezpieczyć ważne dokumenty i uniknąć ich utraty lub zniszczenia. Zapewniamy archiwizację, po której nasz Klient otrzymuje uporządkowaną dokumentację wraz z pełną ewidencją. Nasi pracownicy swoje obowiązki wykonują z należytą starannością przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Wydajemy Klientowi odpowiednio zabezpieczone akta w specjalnych pudełkach archiwizacyjnych z profesjonalnym oznaczeniem! Nasze rozwiązania są skuteczne, a jednocześnie proste w obsłudze, dzięki czemu archiwizacja dokumentów stanie się dla naszych Klientów łatwym, bezpiecznym i szybkim procesem.

Jaki jest zakres działań archiwizacyjnych?

Porządkujemy akty poprzez przyjęcie odpowiedniej klasyfikacji aktowej kategorii A, B i BC
Formujemy chronologicznie lub tematycznie poszczególne jednostki, takie jak segregatory, teczki, pudła archiwalne
Oferujemy oznaczanie teczek poprzez umieszczanie na okładce nazwy instytucji lub komórki, znaki, tytuły akt, terminu ich przechowywania
Pakujemy do pudeł archiwizacyjnych
Sporządzamy ewidencje akt w postaci specjalnych spisów zdawczo-odbiorczych
Wydzielamy z archiwum akta kategorii BC, których czas przechowania już minął
Uporządkowane archiwum przekazujemy wskazanemu pracownikowi firmy naszego Klienta, od prazu przekazując sposób korzystania z takiego archiwum
Sporządzamy protokoły zdawczo-odbiorcze
Zapewniamy usługę niszczenia akt wybrakowanych
Akta umieszczamy w pudełkach archiwalnych, archiboxach, które zostały dostarczone przez Klienta lub naszą firmę – zgodnie z umową
Oferujemy możliwość przygotowania dokumentów do przekazania do Archiwum Państwowego

archiwizacja-dokumentow